Opublikowano

JERZY NOWOSIELSKI O SZTUCE. W ROCZNICĘ URODZIN

Bez tytułu

7 stycznia 1923 roku urodził się Jerzy Nowosielski, polski malarz, rysownik, filozof i teolog prawosławny. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych artystów polskich XX wieku, a także wybitnego współczesnego malarza ikon. Z okazji rocznicy urodzin przywołujemy kilka pięknych cytatów, w których Nowosielski wyraził swoje zdanie o świecie, sztuce i rozwoju duchowym.

„Malowanie obrazów to jest przygotowanie sobie przestrzeni w której będziemy musieli żyć po śmierci, to jest budowanie sobie mieszkania. Jeśli nie kochasz tego co malujesz, to szkoda czasu”.

„Pełna synteza spraw duchowych z rzeczywistością empiryczną dokonuje się właśnie w postaci kobiety (…). Jeżeli malarza interesuje problem cielesności, jakiś sposób łączenia spraw duchowych ze światem bytów fizycznych, to zupełnie naturalne jest, że zaczyna się interesować wyglądem kobiety”.

2. akt z lustrem
Jerzy Nowosielski, „Akt z lustrem”, 1987, źródło: DESA

„Dzisiaj nam mówią, że mieć sumienie to w porządku, ale pod warunkiem, że jest ono dobrze uformowane. Cóż by to było jednak za sumienie, gdyby było z foremki”.

„Odbiorcy pozbawieni odczuwania sacrum są mało podatni na działanie sztuki, a twórca nie może bez tej specyficznej intuicji istnieć. Owszem, będzie on w stanie produkować obiekty sztuki, ale pozbawione siły działania. Nie ma zaś dobrego obrazu bez jego działania niewytłumaczalnego. Sztuka, która powstawała pod wpływem prądów zupełnie racjonalistycznych, jest bezsilna”.

3. nowosielski,
Jerzy Nowosielski, Bez tytułu (Tychy), ok. 1982-1984, źródło: DESA

„Wszystko to, co później w ciągu życia realizowałem w malarstwie, było, choćby nawet pozornie stanowiło odejście, określone pierwszym zetknięciem się z ikonami w lwowskim muzeum”.

1. dziewczyny na statku,
Jerzy Nowosielski, „Dziewczyny na statku”, 1981, źródło: DESA

„Z czego artysta ma się dzisiaj wyzwalać, proszę pana. Im bardziej się wyzwala, tym bardziej jest niewolny. Wyzwalać można się w sytuacji, kiedy człowiek jest absolutnie zniewolony. Kiedy jednak odrzuci wszelkie bariery ograniczające jego świadomość, to już nie ma się z czego wyzwalać”.

„Lęk przed śmiercią jest podstawą wszelkiej refleksji, myślenia religijnego”.

4. wspomnienia z egiptu
Jerzy Nowosielski, „Wspomnienie z Egiptu”, 1890, źródło: DESA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *