Opublikowano

PIĘKNO JEST W OKU WIDZA – WYWIAD Z ERWINEM OLAFEM

Erwin Olaf Piękno jest w oku widza – wywiad z Erwinem Olafem

Jak zdefiniować prace Erwina Olafa, jednego z najbardziej cenionych dziś na świecie holenderskich fotografów? Surowe i przesycone detalem, skromne i patetyczne, eleganckie, choć ocierające się o poetykę kiczu. Ich autor balansuje pomiędzy powściągliwością a przepychem, próbuje zwieść widza wystudiowaną formą, która tylko z pozoru jest pusta. Spomiędzy starannie zaprojektowanej scenerii przedmiotów, ludzi i przestrzeni przemawia bliżej niezdefiniowana nostalgia: smutek, samotność, potrzeba akceptacji? I piękno, które, jak mówi artysta, jest w oku tego, co patrzy. Zobacz więcej PIĘKNO JEST W OKU WIDZA – WYWIAD Z ERWINEM OLAFEM