Opublikowano

ŚWIATOWEJ KLASY GRAFIKI W MUZEUM LUBELSKIM

Światowej klasy grafiki w Muzeum Lubelskim, artysta i sztuka artykuły

Do 3 maja w Muzeum Lubelskim można oglądać ciekawą wystawę kolekcji współczesnej grafiki i rysunku ze zbiorów pochodzącego z Lublina wybitnego artysty Tadeusza Mysłowskiego. Jest to pierwsza w Polsce odsłona prywatnych zbiorów Kolekcjonera licząca blisko 250 prac autorstwa m.in. takich artystów jak Andy Warhol, Piet Mondrian czy Marcel Duchamp.

Tadeusz Mysłowski gromadził prace przez ponad pół wieku, mając na względzie rolę i wartość, jaką grafika odgrywa w historii sztuki. Jego kolekcja jest odzwierciedleniem związków zarówno z Nowym Jorkiem, gdzie osiadł, jak i Lublinem, do którego wciąż wraca. Wystawa jest punktem wyjścia do przybliżenia idei kolekcjonowania, relacji między Kolekcjonerem a obiektem czy przyjaźni artystycznych, które na przestrzeni lat wpłynęły na kształt zbiorów.

Obok wybitnych przedstawicieli polskiej sztuki współczesnej, takich jak m.in.: Jan Berdyszak, Henryk Berlewi, Stanisław Dróżdż, Stanisław Fijałkowski, Józef Gielniak, Jerzy Nowosielski, Roman Opałka, Jan Pamuła, Jerzy Panek, Konrad Srzednicki, Henryk Stażewski, Mieczysław Wejman, znajdują się również prace artystów z zagranicy, którzy odegrali ważną rolę w formowaniu osobowości twórczej Kolekcjonera, m.in. Pieta Mondriana, Josepha Albersa, Jaspera Johnsa, Jeana Arpa.

Andy Warhol, "Campbell's soup can (Tomato/pink), 1968
Andy Warhol, „Campbell’s soup can (Tomato/pink), 1968

Kolekcję zamykają prace wybitnych klasyków XX wieku: Josepha Beuysa, Salvadora Dalego, Marcela Duchampa, Wassilego Kandinskiego, Pabla Picassa, Andy’ego Warhola.

Wystawa, prezentująca grafiki w szerokiej perspektywie czasowej, począwszy od najstarszych prac pochodzących z I ćwierci XX wieku aż po powstałe w ostatnich latach druki cyfrowe, przedstawia obraz sztuki graficznej uwzględniając jej dynamiczne przemiany.

Szeroki wybór dzieł obecnych w zbiorach Tadeusza Mysłowskiego ujawnia różnorodność eksperymentów warsztatowych i pozwala obserwować grafikę nie tylko w kontekście transformacji samych procesów technicznych, ale również postaw i tendencji stylistycznych.

Piet Mondrian, "Kompozycja w czerwieni, błękicie i żółcieni", 1930, artysta i sztuka
Piet Mondrian, „Kompozycja w czerwieni, błękicie i żółcieni”, 1930

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *