Regulamin konkursu „Ulubiony numer”

Regulamin konkursu „Ulubiony numer” kwartalnika „Artysta i Sztuka”

Regulamin określa zasady oraz warunki udziału w konkursie pt. „Ulubiony numer”. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez niego całości regulaminu oraz określonym w nich zasad.

 • Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest „MUELLER” Tomasz Mueller, wydawca kwartalnika „Artysta i Sztuka” z siedzibą przy ul. 30 Stycznia 14F/7, 83-110 Tczew, email: redakcja@artystaisztuka.pl Telefon: 732 992 202
 1. W skład komisji konkursowej wchodzą wyznaczeni pracownicy kwartalnika „Artysta i Sztuka”.
 • Warunki udziału w konkursie

Konkurs „ulubiony numer” skierowany jest do wszystkich fanów kwartalnika „Artysta i Sztuka” oraz pasjonatów sztuki. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca teren Rzeczypospolitej, która:

 1.  wyraża zgodę na udział w konkursie
 2.  zapoznała się z niniejszym regulaminem
 3.  wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji konkursu i dostarczenia nagrody.
 4.  uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora.
 • Zasady i przebieg konkursu
 1. Konkurs organizowany na stronie internetowej www.artystaisztuka.pl trwa od godziny 17.00 dnia 03 marca 2017 r. do 12 marca do godziny 23:59.
 2. Zadanie konkursowe brzmi: „Wskaż, który z dotychczasowych wydań kwartalnika „Artysta i Sztuka” podoba Ci się najbardziej oraz uzasadnij swoją odpowiedź”.
 3. Odpowiedź na konkursowe pytanie należy umieścić pod wybranym magazynem jako opinię w zakładce „sklep” pod adresem https://artystaisztuka.pl/prodcut-category/sklep-ais/ a także ocenić w skali pięciu gwiazdek.
 4. Na pytanie można odpowiedzieć tylko jeden raz.
Schemat opinie
Na przykładzie widoczne miejsce, w którym należy zamieścić komentarz i ocenę.

Kalendarium konkursowe:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń i odpowiedzi od godziny 17.00 dnia 03 marca 2017 r. do 12 marca do godziny 23:59.
 2. Ogłoszenie wyników na stronie www.artystaisztuka.pl w zakładce „NEWSY” oraz fanpage kwartalnika „Artysta i Sztuka” na Facebooku do dnia 15 marca 2017 r.
 3. Kontakt ze zwycięzcami oraz wysyłka nagród
 • Nagrody
 1. Nagrodą w konkursie jest roczna prenumerata kwartalnika „Artysta i Sztuka” oraz album wydawnictwa KOENEMANN – losowo wybrany jeden z pięciu albumów: Claude Monet, Kandinsky, Gustav Klimt, Paul Klee oraz Mondrian. Opis albumów na stronie wydawcy: http://www.koenemann.pl/pl/p/Claude-Monet/164 , http://www.koenemann.pl/pl/p/Kandinsky/172 , http://koenemann.pl/pl/p/Gustav-Klimt/163http://koenemann.pl/pl/p/Klee/162http://koenemann.pl/pl/p/Mondrian/165
 2. Nagrody nie podlegają zmianie na ich równowartość pieniężną.

This slideshow requires JavaScript.

 • Rozstrzygnięcie konkursu
 1. Laureatem Konkursu zostanie pięć  osób, które udzielą najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz spełnią warunki Konkursu, a także których odpowiedzi zostanie wybrana przez wskazane jury.
 2. Po ogłoszeniu wyników na stronie www.artystaisztuka.pl oraz profilu na facebooku wskazane osoby proszone są o kontakt w celu sfinalizowania konkursu.
 3. W celu otrzymania nagrody laureat Konkursu zobowiązany jest przesłać dane adresowe: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, nr telefonu kontaktowego; w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia, o otrzymaniu nagrody.
 4. W przypadku rezygnacji laureata Konkursu z nagrody zostanie ona przekazana osobie, która jako kolejna udzieliła odpowiedzi na pytanie konkursowe, spełniła warunki udziału w konkursie oraz została wskazana przez wskazane jury.
 5. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika Konkursu: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adres zamieszkania, adres email, będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu otrzymania nagrody.

 

Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator

Kontakt: Kwartalnik „Artysta i Sztuka”

Email: redakcja@artystaisztuka.pl

Telefon: 732 992 202

www.artystaisztuka.pl