Stanisław Radwański

Artysta i Sztuka 19Artykuł o artyście znalazł się w 19 numerze Artysta i Sztuka – kliknij i przejdź do numeru.

Stanisław Radwański – urodzony w 1941 roku w Poturzynie, polski rzeźbiarz. Studiował na Wydziale Rzeźby w gdańskiej PWSSP. Dyplom uzyskał w 1968 r. w pracowni Stanisława Horno-Popławskiego. Od 1973 r. pracuje na macierzystej uczelni. W roku 1990 uzyskał tytuł profesora. Stanowisko profesora zwyczajnego objął w roku 1995. Pełnił wiele funkcji w macierzystej uczelni, m.in: prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Rzeźby (1981-1990), a przez dwie kolejne kadencje pełnił funkcje rektora (1990-1996). Następnie był kierownikiem Katedry Rzeźby ASP w Gdańsku. W roku 1996 prowadził pracownię rzeźby na Uniwersytecie w Radford w Virginii (USA). W latach 1996-2002 był członkiem Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. W 2002 r. rozpoczął pracę w Komisji Akredytacyjnej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, a w 2003 roku wszedł w skład Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Należał również do Kapituły Nagrody im. św Brata Alberta i przez dwie kadencje zasiadał w Radzie Artystycznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Ważne realizacje: Pomnik Jacka Malczewskiego w Radomiu, Pomnik Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Pomnik Jana Pawła II w Toruniu, Pomnik Jana Pawła II Pampelunie (Hiszpania), Pomnik Jana Pawła II w Mławie, Pomnik Juliusza Słowackiego w Kijowie (Ukraina), oraz szereg realizacji sakralnych.

Zapisz

Opis

Stanisław Radwański, rzeźba, kamień, ceramika, glina, posąg, artysta, rzeźbiarz
Stanisław Radwański, Moniuszko, marmur, wys. 62 cm, 1985
Stanisław Radwański, rzeźba, kamień, ceramika, glina, posąg, artysta, rzeźbiarz
Stanisław Radwański, cygaBiust, gips, wys. 63 cm, 1977
Stanisław Radwański, rzeźba, kamień, ceramika, glina, posąg, artysta, rzeźbiarz
Stanisław Radwański, Model gipsowy pomnika Jacka Malczewskiego, wys. 210 cm, 1984
Stanisław Radwański, rzeźba, kamień, ceramika, glina, posąg, artysta, rzeźbiarz
Stanisław Radwański, Kompozytor, sztuczny brąz, wys. 79 cm, 1986
Pracownia Stanisława Radwańskiego, Stanisław Radwański, rzeźba, kamień, ceramika, glina, posąg, artysta, rzeźbiarz
Pracownia Stanisława Radwańskiego

Zapisz