Anna Bilińska-Bohdanowiczowa

Artysta i Sztuka #16, malarstwo, rzeźba, grafika, street art, ilustracja, fotografia

Artykuł o artystce znalazł się w #16 numerze Artysta i Sztuka – kliknij i przejdź do numeru.

Anna Bilińska-Bohdanowiczowa należała do pierwszego pokolenia artystek polskich, które mogły realizować własne aspiracje twórcze dzięki profesjonalnej edukacji artystycznej. Choć ówczesna sztuka, wychodząca spod pędzla kobiet-artystek ograniczona była wąskim repertuarem tematycznym i obciążona akademicką hierarchią, malarka zdołała w swej przedwcześnie przerwanej karierze zmierzyć się z kanonem i zasłużyć na miano „męskiej” malarki.


Anna Bilińska-Bohdanowiczowa (1857-1893), artykuł, obraz, obrazy, Muzeum Narodowe w Warszawie

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Opis

Anna Bilińska-Bohdanowiczowa (1857-1893), obraz, obrazy, Muzeum Narodowe w Warszawie
Anna Bilińska-Bohdanowiczowa (1857-1893), Portret młodej kobiety z różą w ręku, 1892, olej na płótnie, 147 x 98, © Copyright by Ligier Piotr/Muzeum Narodowe w Warszawie
Anna Bilińska-Bohdanowiczowa obrazy
Anna Bilińska-Bohdanowiczowa (1857-1893), Półakt męski – studium, 1885, olej i gwasz na płótnie, 43 x 27 cm, © Copyright by Wilczyński Krzysztof/Muzeum Narodowe w Warszawie
Anna Bilińska-Bohdanowiczowa obrazy obraz muzeum
Anna Bilińska-Bohdanowiczowa (1857-1893), Nad brzegiem morza, 1886, olej na tekturze, 60 x 50 cm, © Copyright by Safjan Piotr/Muzeum Narodowe w Warszawie

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz