Whistler J, Arrangement in Grey and Black No 1 (Whistler’s Mother), 1871, Musee d’Orsay, France

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *